Palpation.dk

Christian har mange års erfaring med behandling og træning. En erfaring opbygget på klinisk iagttagelser og ræsonnering, kombineret med tilegnelse af en række manuelle behandlingskoncepter. Han står bag onlinekurset på palpation.dk, hvor der ligger mere end 75 instruktionsvideoer.

I sin praksis har Christian udviklet nye teknikker inspireret af en række koncepter som Strain-CounterStrain, Clinical Kinesiology, Muscle Energy Technique (MET), Osteopatisk manipulationer og Primal Reflex Release Technique (PRRT).

Palpation.dk er en aktør i sundhedsbranchen med udspring i det danske marked, hvor kompetencerne har fokus på bevægeapparatet – og hvor værdien skabes ved at hjælpe mennesker så nær det sted, hvor livet leves med overskud af energi fra en krop som fungerer. En værdi som skabes direkte i kontakten mellem mig som behandlerkompetence og de mennesker som har brug for hjælp, eller indirekte ved at øge kapaciteten hos andre behandlerkompetencer som hjælper mennesker.