Styrket erhverv i gadeplan

Er et projekt der sætter fokus på vækst for erhvervet i gadeplan gennem digitalisering. Projektet foregår i samarbejde mellem de fire Sydfynske kommuner: Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Projektet er blevet til med støtte fra Syddansk vækstforum og den Europæriske Socialfond.

Formålet med projektet

Styrket Erhverv i Gadeplan skaber vækst gennem digitalisering for erhverv i gadeplan.

Projektet tilbyder et håndholdt udviklingsforløb, der sætter handling på dine ønsker til vækst og

gør dig klar til at møde fremtidens detail. Både via strategisk brug af internettets muligheder og gennem oplevelser i din fysiske forretning.

Din virksomheds vækst er først og fremmest til gavn for dig, men også for handelslivet, beskæftigelsen og Sydfyn.

Det er gratis for dig at deltage – du betaler med din tid og engagement.

Projektet er et samarbejde mellem Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner – og er støttet af Syddansk vækstforum og den Europæiske Socialfond.

Hvad Indeholder Projektet? ​

Alle deltagere indgår i løbet af projektet i

Individuel handlingsplan

Sammen med projektets SMV-konsulent fokuserer du på indholdet af din vision om vækst for din virksomhed. Desuden afklarer og prioriterer du hvilke kompetencer, som vil være afgørende for at kunne nå dit mål. Sammen lægger I en kort og overskuelig handleplan for dig og din virksomheds deltagelse i EIG. Form: Et møde mellem dig og SMV-konsulenten af ca. 2 timer. SMV-konsulenten medbringer materiale til mødet. Herefter vil der løbende være opfølgningsmøder


Kompetenceudviklings-forløb 1

Kompetenceudviklingsforløb med temaet ”Nye forretningsmodeller og digitalisering". Du vil sammen med dit hold på ca. 30 deltagere gennemgå et kursusforløb på 13 gange. Der vil være egentlig undervisning 7 gange á ca. 2 timer (hver anden uge) og hjemmeøvelser 6 gange (hver anden uge). Her vil du have mulighed for at kontakte underviser. Der er startet hold i Svendborg og Faaborg-Midtfyn. Der starter hold på Ærø og Langeland efterår 2018. Tværgående hold starter primo 2019 med undervisning i Svendborg.

Kompetenceudviklings-forløb 2

Kompetenceudviklingsforløb med temaet ”E - handel". Du vil sammen med dit hold på ca. 30 deltagere gennemgå et kursusforløb på 9 gange. Der vil være egentlig undervisning 5 gange á ca. 2 timer (hver anden uge) og hjemmeøvelser 4 gange (hver anden uge). Her vil du have mulighed for at kontakte underviser. Indhold er under tilrettelæggelse. Kom gerne med input. Kurset påtænkes opstartet for hold 1 i januar 2019, hold 2 i sommeren 2019 (ikke i højsæsonen) og hold 3 i efteråret 2019.

Kompetenceudviklings-forløb 3

Kompetenceudviklingsforløb med den foreløbige overskrift ”Our smart businesses”. Du vil sammen med dit hold på ca. 30 deltagere gennemgå et kursusforløb på 13 gange. Der vil være egentlig undervisning 7 gange á ca. 2 timer (hver anden uge) og hjemmeøvelser 6 gange (hver anden uge). Her vil du have mulighed for at kontakte underviser. Kursets indhold er under tilrettelæggelse. Kommer til at være overbygning på de to første kurser.

Mentorordning

Du vil få tilknyttet en professionel mentor. Vi opretter et mentorkorps, hvorfra du frit kan vælge den mentor, som du synes, matcher dig bedst i forhold til erfaring, kompetencer og personligt. Du mødes med din mentor ca. 2. gange om året. Du bestemmer tid og sted. Mentorforløbene starter løbende, men tidligst når du er kommet igennem Aktivitet 3.

Netværksaktiviteter

Projektet giver rig mulighed for, at skabe netværke og lære andre forretningsejere at kende. Netværksaktiviteterne handler om, at få sat skub i de ting, som I kan gøre sammen. Det kan f.eks. være arrangementer, temaer, besøg, sparring mv. Det er kun fantasien, som sætter grænserne. Kom gerne med forslag.

Styrket erhverv i gadeplan er skabt med passion sydfyn og de fantastiske muligheder der skabes her

Morten Wind

Se videoen fra TV2fyn
Syddansk vækstforum
den europæiske socialfond
Dansk erhverv
Svendborg
Close Menu