Styrket erhverv

i Gadeplan

Formålet med projektet

Styrket Erhverv i Gadeplan skaber vækst gennem digitalisering for erhverv i gadeplan.

Projektet tilbyder et håndholdt udviklingsforløb, der sætter handling på dine ønsker til vækst og

gør dig klar til at møde fremtidens detail. Både via strategisk brug af internettets muligheder og gennem oplevelser i din fysiske forretning.

Din virksomheds vækst er først og fremmest til gavn for dig, men også for handelslivet, beskæftigelsen og Sydfyn.

Det er gratis for dig at deltage – du betaler med din tid og engagement.

Projektet er et samarbejde mellem Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner – og er støttet af Syddansk vækstforum og den Europæiske Socialfond.

Styrket Erhverv I Gadeplan styrker lokale virksomheder online

Individuel handlingsplan

Sammen med projektets SMV-konsulent fokuserer du på indholdet af din vision om vækst for din virksomhed. Desuden afklarer og prioriterer du hvilke kompetencer, som vil være afgørende for at kunne nå dit mål. Sammen lægger I en kort og overskuelig handleplan for dig og din virksomheds deltagelse i EIG. Form: Et møde mellem dig og SMV-konsulenten af ca. 2 timer. SMV-konsulenten medbringer materiale til mødet. Herefter vil der løbende være opfølgningsmøder

facebook styrket erhverv

Kompetenceudviklings-forløb

Kompetenceudviklingsforløb er et forløb, hvor du kan udvikle din virksomhed til at opnå større viden indenfor forretningsmodeller og digitalisering. Styrket Erhverv I Gadeplan samarbejder med en lang række eksperter indenfor den digitale verden og afholder løbende forløb skræddersyet til virksomheder.

Styrket erhverv i gadeplan samtale

Ekspert Mentor

Styrket Erhverv I Gadeplan tilbyder en ”Ekspert Mentor” ordning, til vækst i din forretning. Ordningen giver mulighed for at indhente en ekspert, som kan hjælpe dig med at komme igang med en konkret væksthandling indenfor digitalisering. Kort sagt, vi indkøber ekspert til vækst! Mentor tilbuddet indeholder 5 klip á en time. Hvis flere forretninger går sammen om samme væksthandling, kan klip samles og give endnu flere timer til væksthandling.

Netværksaktiviteter

Projektet giver rig mulighed for, at skabe netværke og lære andre forretningsejere at kende. Netværksaktiviteterne handler om, at få sat skub i de ting, som I kan gøre sammen. Det kan f.eks. være arrangementer, temaer, besøg, sparring mv. Det er kun fantasien, som sætter grænserne. Kom gerne med forslag.

Styrket Erhverv i Gadeplan er for virksomheder på sydfyn

Svendborg kommune, Ærø kommune, Faaborg kommune, Langeland kommune.