Nørhavegård APS

Hanne er cand.agro i miljø, og Freddy er maskinmester. Nysgerrigt studerer han dyrenes spisevaner og ægtefællens lærebøger.

I 1999 begynder de at opdrætte stude, fordi Freddy efterhånden har sammenlignet smag, mørhed og saftighed på massevis af dyr, og stude og kvier af malkekvæg er bedst. Blindtest ved Slagteriernes Forskningsinstitut har påvist det samme. I 2000 åbner de catering og året efter gårdbutik, og de får rigtig travlt de næste seks år.

Hanne er i mellemtiden blevet pædagog og vil noget andet, så i 2007 sælger de butikken, forpagter gården ud til konventionelt landbrug, flytter i mindre hus i Ringe, og Freddy vender retur til sit gamle fag.

Gårdbutikken er siden lukket, og da Freddy savner det gode kød, finder han en samarbejdspartner i forpagteren Jan T. Knudsen. Gården bliver igen lagt om til økologi fra 1. maj 2017, og i december samme år genåbner gårdbutikken med den ambition at levere verdens bedste økologiske kød.

Billeder fra Nørhavegaard APS