Garnoteket

En levende verden med garn, en kilde til inspiration med rum til fordybelse i nye projekter. Svendborgs nye garnbutik i midtbyen.