Dynamo Kaffe

Dynamo Kaffe har følgende filosofi:

God kaffe begynder med god etik. 

Dynamo Kaffe handler om kaffe, om positiv udvikling og positiv opmærksomhed.
Kaffe dyrkes i dele af verden, hvor levestandarden er langt fra den danske. Med vores Direct Trade® handelsmodel skærer vi mellemhandlere væk og stiler mod et langsigtet samarbejde med kaffeproducenterne om at udvikle et produkt af højeste kvalitet. Som en del af dette vil vi gerne skabe muligheder for at kaffeproducenter og kaffenydere kan møde hinanden, udveksle erfaringer og dermed bidrage til at udvikle kaffekvaliteten.

Med Direct Trade® er du som forbruger garanteret følgende:
1. Vi aftaler en dokumentérbar pris med producenten, som modsvarer kvaliteten og altid er minimum 25% over Fair Trade prisen.
2. Vi besøger kaffeproducenten hvert år for at skabe det bedst mulige samarbejde og konstant udvikle kaffens kvalitet.

Kun kaffebønner som lever op til disse kriterier bliver mærket Direct Trade®. Det fremgår klart af hver enkelt pose om kaffen i den pågældende pose er handlet direkte efter ovennævnte kriterier.

Lad os tage ansvaret for din kaffeoplevelse.
Vi bygger bro mellem kaffefarm og den endelige kaffeforbruger. Vi er Dynamo Kaffe.

Engros salg. 

Vi tilbyder friskristet kvalitetkaffe, men også sparring og kurser for dig og dit personale. Kaffebrygning er håndværk og vi vil gerne dele ud af vores erfaringer for at få dine ønsker og planer først ud i livet.

Billeder fra tøjeksperten