Det Gamle Værft

Når du handler med Det Gamle Værft, støtter indsatsen med at få unge, som er havnet skævt, ind på det ordinære arbejdsmarked. Du er også med til at bevare vores fælles kulturarv og stolte håndværkstraditioner.

Alt hvad vi tjener bliver givet tilbage. Det vil sige at virksomhedens overskud, bliver brugt på de overordnede formål, som er;

Trivsel, værdighed, arbejde, mangfoldighed, kulturarv, håndværk og historie.