Interview med UCL

Interview med Birgitte Wraae Lektor, Ph.d, Dr.rer.oec. UCL og Jacob Thomsen – Associate Professor UCL i forbindelse med:

 

Forskningsprojekt – Data indsamlet over 1 ½ år, godt 45 interview, der munder ud i rapport på ca. 100 sider 

Med måling af de uhåndgribelige resultater har Birgitte Wraae og Jacob Thomsen fra UCL ved hjælp af interviews valgt at lade virksomhederne hos Styrket Erhverv I Gadeplan tale og stille skarpt på at med flytning af deltagernes mindset via forløbene hos Styrket Erhverv I Gadeplan er der skabt en stor forandring i deltagernes digitalisering af deres virksomheder.

Ved at lade virksomhederne tale har vi set, hvad det at flytte mindset kan skabe af personlig værdi og hvad det har gjort for måden at være i kontakt med sine kunder. ”One size does not fit them all” har SEIG netop med en respekt for detailhandelen brugt for en individuel tilpasning til den enkeltes behov i projektet. Et spændende projekt med en klart defineret målgruppe og samtidig lokalt forankret.

Med forskellig motivation er deltagerne gået ind i en verden fyldt med forandringer. Alle med et mindset om at lære nyt til en digital ny verden. Deltagerne kommer med forskellige fokus for deres deltagelse hos Styrket Erhverv I Gadeplan, som er ligefra bundlinje til netværk, hvilket resultaterne af undersøgelsen netop viser. Nemlig at det er lige fra en ny måde at drive forretning til nye fællesskaber, som motiverer de deltagende virksomheder fortæller Birgitte Wraae Lektor, Ph.d, Dr.rer.oec. ved UCL.

”Hvis de ikke bliver digitaliseret vil deltagerne ikke opleve en forandring” fortæller Birgitte Wraae og fortsætter: ”I den her proces er der sket en forandring i mindsettet hos deltagerne. Deltagernes egen rolle og det, at de oplever en ændret rolle til at få en ny rolle, som man ikke har set sig selv i før- I det der kaldes at drive en forretning”.

”Ved også at dykke ind i de her mere målbare ting, kan vi se at deltagerne virkelig har flyttet sig. De har aktivt brugt undervisningen til at opnå viden og skabe resultater. Med den røde tråd fra undervisningen, til SMV-konsulenterne der har et personligt, tæt og indgående kendskab til hver enkelt deltagende virksomhed og med klippekort til ekspert mentorer oplever deltagerne en enorm værdi”.

”Der er sammenhængskraft mellem elementerne i projektet – elementerne kan ikke stå alene og derfor opnår deltagerne at få hjælp til selvhjælp i deres digitalisering af deres virksomheder helt ud over det sædvanlige. Projektet giver på den måde mulighed for at stikke hovedet op af driften og se udover dette og lære nyt om digitalisering”. ”Deltagerne har oplevet en personlig udvikling, er blevet klogere på sig selv og ser sig selv i en ny rolle, som de ikke har set før. Deres mindset er rykket” slutter Birgitte Wraae af med at fortælle om deres undersøgelse af projektet.

https://www.ucl.dk/ se flere cases

Digitalisering - Styrketerhvervigadeplan - UCL - Birgitte Wraae - Jacob Thomsen